Katılımcılara göre zirvenin başarısı

Zirve sonrası yapılan memnuniyet anketi sonuçlarına göre;
Katılımcılara göre Zirve'nin başarısı (Zirvenin Başarı/Memnuniyet Durumu)

Zirve geneli % 97,2
Zirve etkinlikleri % 96.3
Zirve oturumları % 96
Zirve konuşmacıları % 93