Etkinlik Sponsorluğu

1. Zirve tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfaları
2. www.kariyerazirvesi2016.com web sitesi ile sponsor Kuruluş web sitesi arasında bağlantı (link)
• Web sitesinde sponsorun logosu ücretsiz (10 ay) kullanım imkanı
3. Zirveye ücretsiz katılımcı kontenjanı (20 kişi)
4. Zirve Dergisinde bir tam sayfa reklam
• Yazılı basın haber ve röportaj, TV ve radyo canlı bağlantı ve röportaj imkanı
• Zirve sonrasında yazılı basında yayınlanacak teşekkür ilanında logonun yer alması
5. Etkinlik Sponsorları ;
• Açılış Etkinlikleri(Mehter,gösteri vb)
• Zirve alanı içerisinde aktivite
• Zirve gerçekleşrileceği etkinliği Kariyer Akademi’nin onayına sunar
6. Şirket logosu etkinliğin gerçekleştirildiği salonda programın başında ve sonunda perdede yer alır. Etkinliğin salonda gerçekleştirilmemesi durumunda şirket logosu ve şirket yetkilileri tarafından hazırlanan görseller ilgili mekanda ve Kariyer Akademi tarafından onaylanan şekilde konumlandırılır.